Welcome to my website!
 
Mina bilder kommer till bl a genom små skisser och spontana kompositioner.

Jag försöker att nå bilden genom upplevelsen av det sedda och förnimbara i färg, struktur, form, ljus och mörker i natur, stad och landskap.

Genom att begränsa material och teknik försöker jag att öppna upp för tanke och kreativitet.

engelsk flagga
My paintings come about through small scetches and spontaneous compositions.

I try to reach the image through my experience of what I see and percieve in colors, texture, form, light and darkness in nature, city and landscape.

By limiting my materials and techniques I try to open up for thoughts and creativity.

 
 
 
Copyright © Dan Florén 2010-2021 | webbproduktion Mikar bok & design